Irodalom - Költészet - Tudomány - Találmány- Alkotás - Kutatás - Fejlesztés

Az arany a minden, az érték. A vákum a semmi. De az ARANYVÁKUM !!!!

 
 

MÁSOLNI SZIGORÚAN TILOS !!!

 

Váray : 106. kötet  156. vers

 

2016-Ra Konvertálva

 

Politikus : minden-  ide, neked - kuss

Abszolút szegénységi szint: csak a sírig juss el

Akceleráció: az elitgyerekek zsebe messze meghaladja a szüleikét

Aktív kor: munkaképes periódus

Alkoholizmus: melóslőreség

Altruizmus: prolinépálom

Anómia: gázszivárgás minden szakmában

Arisztokrácia: kapitalizmusnak a kommunista kiváltság

Asszimiláció: a kapzsiság falkásodásának szintjei

Attitűd: a álarisztokráciának az arisztokrácia majmolása

Autonómia: utasítások kényszerharmonizálása

Autoritárius rendszer: én vagyok a diktatórium, a többi éhen pusztulhat

Állam: a barna özvegy elit és a pókhálón rángatózó nép

Átmeneti rítus: TEK, palotai kormányzónegyed, csingeritából francia négyes

Baloldal: a jobboldalon levő vályúból kiszorultak hordája

Jobboldal: a baloldalon levő vályúból kiszorultak hordája

Bürokrata: a hatalom akaratának médiuma

Bürokratikus szervezetek: a hatalom perselyei

Bürokratizmus: a hatalom terelő korbácsai

Bürokrácia: programozott paragrafus technokrácia

Bűncselekmény: a hatalmi vágy következmények nélküli kielégítése

Centrum: a pénzáram zsebe

Cirkuláris mobilitás: eb helyett kutya

Civil társadalom: támogass, luxusautón intézem az adományokat

Család: a hatalom sikertelenségének bűnbakja

Család típusok: 1. furcsa házaspár 2. két homokbucka kvázi 3. kvázi négy leszbididi

Csúsztatás: a tehetségtelenségen emelkedés felfelé, sikertelenség oka a jegesedés

Demográfia: nincs cigányság csak támogatás

Demográfiai átmenet: gázszerelőknek nem szülnek rabszolgákat

Demográfiai robbanás: a hiányzó honi rabszolgák pótlása migránsokkal

Demokrácia: a néphatalom vállán a meggazdagodott dög nehéz elit

Demokrata: a demokrácia megkötött betondarabja

Depresszió: a dolgozóra nehezedő elitháj , mely elzárja a levegőt

Dialógus: a hatalom DVD-je, melyen a néppitsáv  rendkívül zörejes

Dialektikus módszer: az egyszer lent egyszer fent okainak vizsgálata, melyben az elit mindig feljebb van

Diszkrimináció: a seggnyalók uszályra emelése, a kirekesztettek nyakára

Egyéniség: a közösséget gátlástalanul fosztogató magatartás

Egyenlőség: esély a maradékra

Elidegenedés: vezérimádat

Elit: a legaljasabb álzsenihorda

Előítélet: a szemének hisz , nem annak, amit mondanak neki

Emberi beruházás: az embertárgyra fordított létminimum

Etnikum: összesodródás haszonélvezetre

Etnocentrizmus: a lopat szakralitása

Életciklus: a parazitalehetőségek mélysége az idő függvényében

Életminőség: az elit aládúcolásában betöltött szerep

Életmód: mindent az elitnek, míg van erőd

Életstílus: szabadon addig, amíg az elitnek teszel

Életszakasz: zanzásított csecsemőláb és ősz fej

Élettörténet: az elit tetteinek jövő történelme

Életvitel: hideg tűzhelyen soha nem piruló csirke farhát

Faj: a politikai mézes bödönébe belefulladó emberiség

Faktoranalízis: a gazember és a becsületes egy színre hozása

Fejlett országok: demokráciát és fegyvert tudnak exportálni

Fejlett társadalom: ahol a behódolt nép, nyakán az elitbéklyóval nyugton marad

Fekete gazdaság: érdekből nem akarom feltárni mértéke

Felelősségetika: a jövőben minden stadion felett esőpénz fog hullni

Filtráció: a lopott vagyon palotákba átmentése, a putri világ tagadása

Fixáció: a nép hülyítése egy szintre, innét már nincs tovább

Formáció elmélet: éhesnek lenni más vagyonára tehetségére, összesodródni, pártfalkásodni, hatalmat megszerezni, amit lehet elvenni, a csőcseléket sakkban tartani

Frusztráció: a nép gúzsban tartása

Gazdasági mechanizmus: 1. antireciprocitás bókermutatvány 2.redisztribució kilenc nekem egy neked 3. újraelosztás, neked egy arisztokrataszázmilliárd , neki egy csirkeszárny 

Gazdaságszociológia:  tízmillió ember alsónadrágja van rajta

Gazdasági termelés: próbálkozás a feneketlen elitgyomor betömésére

GDP: a multik által itt hagyott érték

Gettó: az uszályon kívüliek élettere

Globalizáció: a világhatalom megszerzésének furfangja

Gondolati szabadság: mindaddig amíg elfér az ember fejébe

Habitus: minden éhező száj egyformán tátog, a hideg remegtet

Hatalom: átadom az agyamat

Háztartás: hány nap még az éhbér

Hipotézis: nem szabad a stadionokat egymásra építeni, mert nem fogja elbírni saját tömegét

Hitel: az ígért arany triplán behajtása az uralkodói elit számára

Hipnózis: a nép kifosztása utáni állapot, nehéz belőle a felébredés

Identitás: párthoz tartozás, az akaratgyengeség függvényében

Ideológia: a változást akaró éhes nép előtt elhúzott műanyag sajt, műméz és pirosra festett vízbor

Ideológiai alap: kirekeszted magad vagy elfogadod az újarisztokráciát

Igazságosság: a megszerzett vagyonért semmi ellenszolgáltatás a nép javára

Incestus: fajtához vagyonterelés

Individuáció: él még rajtam kívül valaki

Informális gazdaság: segédmunkások kiemelése miniszteri juttatásokkal

Ingázás: a vagyon egy helyen való gyarapítása

Innátizmus: tudással születünk, amit a hatalmi elit kisajátít

Internalizálás: a normák és értékek olyan fokú elsajátítása, hogy már mindenkitől mindent gátlástalanul el lehet venni

Intézmény:  szétszórt hatalomlak

Invázió: az elit kezeinek hatványozott növekedése a pórzsebekben

Ipari társadalom: külföldi multinál beépített gépcsavarok fölényes száma

Ipari társadalom elmélete: a kommunistákból átvedlett kapitalista indivídum gazdagodása

Jólét: az elit fröcsögtetéséből élni , hogy az elitnek több jusson

Jóléti állam: az úrnak úri jár, a pórnak póri

Jóléti modellek: 1. liberális módon szórjuk szét mindenkinek az alamizsnát 2. konzervatív módon az előző mellé tegyünk még egy Erzsébet – utalványt 3. szociáldemokrata módon mindenkinek egyenlő mennyiségű kenyeret és bort  DE MINDEN ESETBEN AZ OSZÓTÓKNAK A FELE JÁR !

Kapitalizmus: melyet a multik piaca irányít, főleg fedezet nélküli pénzzel

Kapitalista gazdaság: amid van az is bármikor végrehajtás alá kerülhet

Kábítószer: 1. politika 2. kémiai anyagok

Keynesi gazdaságpolitika: mindent elvenni , a jóllakottság kábítása mellett

Kereső tevékenység: elvenni és felhalmozni a másét

Kisebbség: a politikai eliten kívűliek

Konfliktus: a kifosztó és a kifosztott ügyeskedése

Kormány: a népszolgák uraságai, saját hatalom megerősítése érdekében

Kultúra: a társadalom által létrehozott Való világ és Győzike - show összessége

Kulturális másság: nekünk kisvasút és stadionok

Kulturális tőke: a strómanok egyén iskolai végzettsége, szakképzettsége, tudása, műveltsége

Külső megfigyelés: az elit mag nézi a népnyomort

Látens: szabadság

Látens funkció: csúszómászó alázat

Lelkiismeret: a hatalom árnyékában az elveszett mérlegelési képesség

Létbizonytalanság: a hatalom pozíciójának záloga

Lételem: valamilyen szintű megalkuvás a hatalom irányába

Létérdek: az elitnél a népérdek ellentéte, a népnél az elitérdek megszüntetése

Létminimum: létmaximum az elitnél

Manifesztálódás: kisvasut, stadionok, bróker ügyek, lenyúlások, stb

Második gazdaság: offshore-izmus

Meritokrácia: Isten ments , mi lesz az utódokkal

Merkantil szellem: ultrafideszizmus

Méltányosság: több lopat , több javadalom

Mobilitás: politikai vezető rétegbe kerülés esélye

Modernizáció: 1. pénzmosó stadionok, lőterek, stb építése 2. az elit jól sikerült dezintegrációja 3. gyógyszerfogyasztói társadalom 4. a szerzés mesterfokra emelése, profi tolvajok szintjén 5.  Behódolásra agymosás 6. az úri- furi - furfang magas szintű kultúrája 7. a „rablott „ vagyon értékének elfogadtatása 

Munkanélküliség: akiknek a korábbi munkájából élnek, azok akiknek ahhoz korábban semmi közük sem volt

Nacionalizmus: az elit ideális nemzetállama

Nemzet: a kifosztók egy nyelven beszélő közössége

Nemzetállam: a vezérek állama , melyben már mindenki szolga

Nemzeti kisebbség: az eliten kívüliek

Nemzetiség: az eliten kívüli többségben levő csoport

Nemzettudat: közösségtudat a vezérért

Nevelés:  személyiségfejlesztés,hogyan legyünk szolgák a teljes családban

Nép: az uralkodó eliten kívüli szolgahad

Numerus clausus: az eliten kívül leplombázott minden lehetőség

Numerus nullus: a nem csúszómászó , a kizárt önálló akarat

Nyitott társadalom: az elit kapujáig

Oktatás: a nép részére az elit alatti ismeretek átadása

Oniománia: fogyasztói társadalom

Ontológia: a nép terelése a politika medrében

Ország: a multi világpolgárok által meghagyott létminimumon dolgozók területe

Osztály- társadalmi osztály:  kifosztó és kifosztott csoport

Osztályharc:  a zsákmány visszaszerzéséért folytatott folytonos küzdelem

Osztályhelyzet: a zsákmányt marcangoló ill. az ellopott zsákmányért tátogatók

Osztályöntudat: a tolvajláshoz - ill. a reményhez identitás

Öregedés: beleroppanás a pártpolitikába

Paradigma: szenvedés a léhák súlya alatt

Paradigma váltás: a léhák hordájának lecserélődése

Párt: a rablásért horda szervezete

Pártegység: nyíltan a népért , mögötte ellene

Pártfegyelem: törölhetetlen program

Periféria: nyugat összeszerelő rabszolga egysége

Poligámia: a politikai elit privilégiuma

Poligínia: a jövedelem függvényében többszöri válás

Politika: a politikusok magánérdekének privilégiuma, a nép közügyeinek csordában tartása,  szolgahaddal való irányítás

Praxis: a nép nullára való operálása

Presztízs: tekintély mások munkájának csillogásán, erkölcsi betonsúly a nép nyakán

Prevenció: a nép pofájának időnkénti betömése, mézes ígéretekkel

Racionális- legális uralom: a közvagyon bezsebelése megállapodott puccsak

Rassz: a nép átvágása mázolt pofával

Rasszizmus: az elit uszályának úsztatása a népnyomor tengeren

Rekombináció: az elit kommunisták kapitalistává való egyesülése

Rekombináns tulajdoni formák: rendszerváltási tituáció

Reprezentatív minta: mely tükrözi az uralkodó párt előnyét

Sérülékenység: a legyengített nép könnyű befolyásolhatósága

Slum: Magyarország

Sovinizmus: strómanok a csúcson

Státusz: gázbárók és gázszámla kifizetetlensége miatt kilakoltatottak helyzete

Státusz csoport: rablófészek

Státusszerep: régi arisztokrácia majmolása

Státusszimbólum: a lefölözők fölben úszó falkája

Szegénység:  a reménységben tartott munkaerő

Szegénységi küszöb: a nép

Szegregáció: az uralkodó párthoz való közelség

Szekta: hatalomra törekvő közösség, elsődlegesen párthorda

Szerep: kézcsók a vezérnek

Szocializáció: a vezető pártpolitikájának elfogadásának mértéke

Szocializációs-individuációs folyamat:  behódolás a pártelit részére

Szociális gondoskodás: a pártelit hozzátartozóinak gondozása

Szociális indikátorok:  a csúsztatás mértékegysége

Szociális intézmény: szociális gondoskodás valamilyen formáját nyújtó szervezet.

Szociális igazgatás: a pártelit szekértoló tábora

Szociális minimum: éhendöglési küszöb

Szocialista gazdaság: a rendszerváltási magyar multik TSZ- e KTSZ – e

Szociálpolitika:  éhenhalási küszöbön tartás

Szociográfia: a hatalombitorlók életrajza

Szociológia: az uralkodó elit jó színben feltüntetése

Szubkultúra: az uralkodó elit megnyilvánulása

Szuburbanizáció: az uralkodó elit célratörése, a volt arisztokrácia vagyonának megszerzése

Szukcesszió: a pályázati pénzekkel teletömöttek kiszorítják a nem behódolt őslakosságot

Szuverenitás: a vezér hatalma és irgalma

Szürke gazdaság: az uralkodó elit tevékenysége

Társadalmi béke: a béklyóba kötött nép tűrőképessége

Társadalmi fejlődés: az elit hulladékának növekvő fogyasztása

Társadalmi gazdasági státusz: az uralkodó pártelit vezérétől való távolság

Társadalmi miliő: az pártelit fürdője és az abból kilottyant nép

Társadalmi réteg: pártok és a pártonkívüliek

Társadalmi szerkezet: nem vagyok átlagember és az átlagember

Társadalmi változás: az uralkodó osztály kommunista bundát cserél, mindet magára húzza

Társadalom: uralkodótárs és lom

Társadalompolitika: a mézesmadzag nedvesen tartása

Társadalomlélektan: az úri hatalmi elit gazdagodásának hatása az elszegényesedő népre

Települési űrkitöltés: települések központi támogatásból , pályázatokból való kiszorítása, majd az elhagyott olcsó lakások támogatottak általi felvásárlása

Termékenység: a nem drogozó, cigarettázó, alkoholizáló nők fogamzásképessége

Termékenység elmélet: a vezérek spermáinak szétszórása, és a megélhetési prostitúció

Totalitárius rendszer: a létminimumra szorított nép feletti uralom

Tradicionális uralom: szocializmus után királymajmolás

Tüntetés: engedélyezett becsapás, a sérelem operáció nélkül hagyása

Új osztály: a kommunista vezérek kapitalista gyermekei

Uralom: a be nem teljesített ígéretek útján a népre kényszerített hatalom

Urbanizáció: kistelepüléseken stadiont, kisvasutat, stb építeni

Utánzás: a tehetségtelen politika ide – oda kapkodása, mely elterelő műveletnek jó, közben a politikusok vagyona mértéktelenül nőhet

Üldözött gazdasági tevékenység: amelyből a regnáló hatalomnak nem jut

Vagyon: a törvényesített uralkodói elit lopata és az ellopásra váró látens népi vagyon

Vallás: a nép reménye és az uralkodói elit változó ideológiája

Vallásosság: uraknál az erkölcsi normák tagadása, népnél a változás reménye

Zárt társadalom: mi vagyunk az elit a többi a lom

Zsandár: hatalomakarat ár

 

 

2016.12.19. 17:48:26

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 159
Heti: 319
Havi: 3 623
Össz.: 173 849

Látogatottság növelés
Oldal: 2016 új politikai szótár
Irodalom - Költészet - Tudomány - Találmány- Alkotás - Kutatás - Fejlesztés - © 2008 - 2021 - aranyvakum.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »